Przedszkole nr 103 w Poznaniu - Pan Kleks

Rekrutacja

Uwaga – rekrutacja!

 W dniu 13.04.2022 r. o godz. 12.00 zostaną wywieszone na tablicy w holu przedszkola, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w  rekrutacji na rok szkolny 2022/2023. 

Jednocześnie przypominamy, że zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 

Aby dziecko zostało przyjęte do placówki na rok szkolny 2022/2023 należy w dniach od 13.04 do 19.04 .2022 r. (włącznie) podpisać Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola ( dokument będzie dostępny w placówce oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja).

Prosimy, aby dokument był wypełniony we wszystkich polach i podpisany przez oboje rodziców.

UWAGA RODZICE!!! NOWYCH DZIECI KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE W REKRUTACJI PRZEDSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023!!!

Od dnia 13.04.2022r. do 19.04.2022r. rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych
składają pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023 
     
BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. 
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola będą przyjmowane w dniach:  
13.04.2022r. - 19.04.2022r. w godzinach 7.00-17.00

Przy drzwiach na holu przedszkola będzie wystawiona skrzynka do której będziecie Państwo mogli wrzucać wypełnione „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023” lub przesłać skan na e-maila przedszkola. Druk będzie można pobrać w holu przedszkola, drogą elektroniczną (prośba o wysłanie na e-maila skanu druku) lub ze strony naboru https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty
Prosimy, aby był on wypełniony drukowanymi literami oraz podpisany przez obojga rodziców chyba, że jest to osoba samotnie wychowująca dziecko wtedy wystarczy tylko jeden podpis.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości jak należy prawidłowo wypełnić „Potwierdzenie woli” prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola po przez e-maila: pankles@przedszkole103.poznan.pl albo telefonicznie w godzinach dyżuru administracji 
tel. 61 833 14 25.

Przedszkole nr 103 w Poznaniu

Napisz do Nas wiadomość!