Przedszkole nr 103 w Poznaniu - Pan Kleks

Opłaty

Zasady odpłatności za przedszkole reguluje:

– Uchwała Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz

– Uchwała Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

• od godz. 08:00 do 13:00 przedszkole jest bezpłatne,
• godziny od 06:00-08:00 oraz od 13:00 do 17:00 to koszt 1 zł za każdą kolejną godzinę,

• odpłatność ta dotyczy wszystkich dzieci w wieku do 5 lat.

Wszelkie ulgi, zwolnienia z opłat są dokładnie opisane w Uchwale, którą mogą Państwo przeczytać poniżej.

Koszt dziennego wyżywienia dziecka wynosi 10,00 zł.

Zestawienie należności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu mogą Państwo zobaczyć w aplikacji iPrzedszkole. Logując się do niej po przez stronę iPrzedszkole.progman.pl. Każdy rodzic na początku roku szkolnego otrzymuje wygenerowany login i hasło do aplikacji.

Opłat dokonujecie Państwo na dwa konta, które podane są na zestawieniu należności .

Wpłat dokonują Państwo do 20 każdego miesiąca. Prosimy nie odkładać wpłat na ostatnią chwilę. Liczy się data wpływu na konto, a przelewy dokonywane na poczcie lub w banku innym niż PKO, wpływają na nasze konto ze znacznym opóźnieniem.

Prosimy zachowywać dokumenty wpłat w celu okazania w razie niejasności.


Przedszkole nr 103 w Poznaniu

Napisz do Nas wiadomość!