Przedszkole nr 103 w Poznaniu - Pan Kleks

UWAGA RODZICE- dotyczy wchodzenia na teren przedszkola

Szanowni Państwo!!!

Dyrektor Przedszkola nr 103 „ Pan Kleks” informuje, że od 13.06 ( poniedziałek)  wszyscy rodzice/osoby upoważnione do odbierania i przyprowadzania dzieci będą mogły wchodzić na teren placówki.

Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka przez Państwa z placówki prosimy o zgłoszenie do domofonu Imienia i Nazwiska dziecka oraz grupy do której dziecko uczęszcza w celu odbicia karty przez pracownika obsługi.

Prosimy także o sprawne przebieranie dzieci w szatani i ograniczenie czasu tam spędzanego do niezbędnego minimum.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola nr 103 „ Pan Kleks”

Iwona Nowakowska

Przedszkole nr 103 w Poznaniu

Napisz do Nas wiadomość!