Przedszkole nr 103 w Poznaniu - Pan Kleks

NOWA STAWKA ŻYWIENIOWA

Szanowni Państwo – dotyczy stawki żywieniowej

Informujemy ,że wzrasta wysokość stawki żywieniowej w naszym przedszkolu.

Począwszy od czerwca 2022 będzie wynosiła 10,00 za dzień

Wzrost stawki żywieniowej jest podyktowany inflacją i ciągłymi podwyżkami m.in. artykułów żywieniowych.

Jednocześnie informujemy ,że w/w wzrost został zatwierdzony przez Organ Prowadzący i zaakceptowany przez Radę Rodziców naszego przedszkola.

Z poważaniem

Iwona Nowakowska

Dyrektor Przedszkola

Przedszkole nr 103 w Poznaniu

Napisz do Nas wiadomość!