Przedszkole nr 103 w Poznaniu - Pan Kleks

UWAGA RODZICE – dotyczy obostrzeń epidemicznych

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się  pytaniami dotyczącymi możliwości wchodzenia na teren placówki w kontekście zniesienia obowiązku noszenia maseczek w większości pomieszczeń zamkniętych, informujemy Państwa, że mimo znoszenia obostrzeń epidemicznych, zagrożenie nie minęło , a epidemia się nie zakończyła co podkreślił Minister Zdrowia .

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli …z dnia 11.03.2022 r. w zakresie organizacji opieki w podmiocie miedzy innymi :

  •  Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających / odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników podmiotu , jak i innych dzieci i ich rodziców
  • Do podmiotu może uczęszczać tylko zdrowe dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
  • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
  • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem środków ostrożności

W wytycznych istnieje także zapis ,że rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnych podmiotu z zachowaniem określonych zasad tzn. 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi, należy zachować dystans od kolejnego rodzica z dzieckiem przy czym należy przestrzegać środków ostrożności ( maseczka , dezynfekcja rąk).

W naszej placówce ze względu na specyfikę wejścia do budynku nie jesteśmy  w stanie zapewnić wymaganego dystansu na klatce schodowej , szczególnie ważne jest to w sytuacji zniesienia obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych , szczególnie, że Ministerstwo Zdrowia zaleca aby w miejscach większych skupisk ludzkich, jednak nosić maseczki ochronne.

Jest to szczególnie ważne w okresie wiosennych zachorowań , których jak zauważamy jest w obecnej chwili bardzo dużo wśród dzieci w  przedszkolu i nie tylko.

Możliwość wchodzenia na teren placówki z zachowaniem rekomendowanych obostrzeń  wiązałby się z długotrwałym oczekiwaniem na wejście do budynku.

Mając na uwadze fakt, że większość rodziców pracuje i szanując Państwa czas pozostajemy przy obowiązujących do tej pory zasadach, odbierania i przyprowadzania dziecka przez pracownika przedszkola przy drzwiach wejściowych.

                                              Z góry dziękujemy za wyrozumiałość

                                                                     Z poważaniem

                                                                  Iwona Nowakowska

                                                          Dyrektor Przedszkola Nr 103

Przedszkole nr 103 w Poznaniu

Napisz do Nas wiadomość!